«

syys 22

Avoinna tutkijalääkärin tehtävä

Hyvä työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri!

Helsingin yliopiston työterveyden tiimissä (Kansanterveystieteen osasto, Biomedicum 2) on avoimena 1.10-30.12.2017 ajalle tutkijalääkärin tehtävä. Tutkija toimii johtamassani tutkimusryhmässä ja paneutuu tupakoinnin lopettamisen toimintamallin kehittämiseen työterveyshuoltoa varten. Tutkimus kuuluu STM:n Terveyden edistämisen määrärahalla tehtävään projektiin. Tutkijalääkäri voi käyttää halutessaan tätä tutkimusjaksoa korvaavana palveluna työterveyshuoltoon erikoistumisessaan. Palkka määräytyy yliopiston palkkaperusteiden mukaisesti kokemuksesta ja pätevyydestä riippuen.

Jos tehtävä kiinnostaa, laita välittömästi minulle spostia ja yhteystietosi.

Kari  Reijula, professori
Helsingin yliopisto
kari.reijula@helsinki.fi