Palaa kohteeseen Erikoislääkärikoulutus

Teoreettinen koulutus

Yliopiston hyväksymää teoreettista kurssimuotoista koulutusta vaaditaan vähintään 200 tuntia.

Tavoitteena on monipuolinen koulutusohjelman tavoitteisiin ja henkilökohtaiseen erikoistumissuunnitelmaan perustuva koulutus, jonka edellytetään sisältävän työterveyshuoltoa, työlääketiedettä, työhygieniaa, työfysiologiaa ja työpsykologiaa, ergonomiaa, toksikologiaa, työn sosiologiaa ja epidemiologiaa, terveyden filosofiaa ja näihin liittyviä tutkimusmenetelmiä ja asiakassuhteen kehittämismenetelmiä.

tthvyo-logo-VIRTUAALIYLIOPISTO-mv

Teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutuksen tunneista vähintään 60 tuntia tulee olla Työterveyshuollon virtuaaliyliopistossa suoritettuja kursseja. Moodle-oppimisympäristöstä löytyy ohjattuja kursseja ja itseopiskelumateriaaleja laajalta alalta parhaiden asiantuntijoiden tekeminä.

Työterveyslaitoksen järjestämästä työterveyshuollon pätevöittävästä koulutuksesta hyväksytään 100 tuntia teoreettisena kurssimuotoisena koulutuksena.

Teoreettiseen kurssimuotoiseen opetukseen voi sisällyttää myös kursseja ja seminaareja, joita järjestävät yliopistot, lääkäriyhdistykset ja monet täydennyskoulutusta antavat tahot.

Lähijohtajakoulutus

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan järjestämä lähijohtajakoulutus on pakollinen erikoistuville, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.8.2009 alkaen. Koulutus suositellaan suoritettavaksi 3-6 vuoden aikana.

Koulutuksen lähiopetusta järjestetään syksyllä ja keväällä. Kursseille mahtuu mukaan, mutta suosituimmat ajankohdat täyttyvät nopeasti, joten ole ajoissa liikkeellä. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lähijohtajakoulutuksen aloituksen kanssa ei ole välttämätöntä odottaa pääsyä 1. moduliin (vaikka tätä järjestystä suositellaankin). Tarvittaessa siis lähiopetukset voi käydä eri järjestyksessä. Lisäksi kokonaisuuteen liittyy paljon sekä kirjallisia töitä että omalla työpaikalla toteutettavia kehittymistehtäviä, joista on myös mahdollista aloittaa, jos lähiopetuksiin ei jostain esim. aikataulullisista syistä pääse heti mukaan.