Palaa kohteeseen Startti

Starttiseminaarit ja tth-es

starttiStarttiseminaarit

Starttiseminaari järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa erikoistumisopintojaan aloittaville lääkäreille. Seminaarissa käsitellään opintojen sisältöä, rakennetta, koulutuspaikkoja, opintojen suunnittelua ja ohjausta sekä verkko-opiskelumahdollisuuksia. Seminaariin on toivottavaa osallistua yhdessä oman kouluttajalääkärin kanssa.

Starttiseminaarit ovat yleensä tammikuussa ja syyskuussa. Seuraavan starttiseminaarin ajankohta ilmenee oikealta sivupalstalta tai tulevista koulutuksista.

Lisätietoja kliiniseltä opettajalta Matti Palosaarelta.

Henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma (tth-es)

Opinto-oppaassa kuvatut tutkintovaatimukset ovat kaikille yhteiset, mutta erikoistujat voivat kulkea hyvinkin erilaisia koulutuspolkuja pitkin. Jokaisen tuleekin laatia erikoistumisen alkaessa henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, jonka professori hyväksyy. Erikoistuva lääkäri kuvaa suunnitelmassaan, miten hän aikoo hankkia työterveyshuollon erikoisalan opetussuunnitelmassa määritellyn osaamisen.

Henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman tarkoituksena on tukea erikoistujan ammatillista ja henkilökohtaista kasvua. Suunnitelma sisältää:

  • kuvaukset aikaisemmasta opiskelu- ja työhistoriasta
  • arviointia omista vahvuuksista ja kehittymistarpeista
  • oppimistavoitteiden kuvausta, oppimisen tapojen pohdintaa
  • suunnitelma palvelujaksoista, koulutuspaikoista, teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen sisällöistä
  • arvio erikoistumisen aikataulusta

Henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman voi laatia ohjatusti verkkokurssilla tai omatoimisesti. Tällöin kirjoittamiseen apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä (pdf). Molemmissa tapauksissa oma kouluttajalääkäri on erinomainen keskustelukumppani suunnitelman laadinnassa.

Tth-es -verkkokurssi

Starttiseminaarin jälkeen alkaa työterveydenhuollon erikoissuunnitelma -verkkokurssi (tth-es) Moodle-oppimisympäristössä. Kurssilla voi ohjatusti pohtia omia opiskelutavoitteitaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä laatia yliopiston vaatiman erikoistumissuunnitelman, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle. Kurssiin kuuluu  työskentelyä verkossa noin 2-3 kuukauden ajan. Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (10h).

Lisätietoja kliiniseltä opettajalta Matti Palosaarelta.